Noua strategie energetică a Republicii Moldova până în 2030 – încotro ?

September 23, 2012

Angela Grămadă

Aflăm dintr-un Comunicat de presă postat pe site-ul ministerului de resort că Proiectul Noii Strategiei Energetice a Republicii Moldova până în anul 2030, elaborat de Ministerul Economiei şi difuzat opiniei publice pentru consultări, a fost discutat în cadrul Colegiului Ministerului Economiei, reunit în şedinţă vineri, 21 septembrie 2012 .

Revizuirea Strategiei Energetice existente a fost necesară deoarece pe parcursul celor 5 ani de la adoptarea ei, majoritatea țărilor și-au reconsiderat pozițiile şi obiectivele în domeniul energetic, iar Republica Moldova, care dorește să fie o componentă inseparabilă a sistemului energetic European, trebuie să reacționeze la timp și să-și verifice în permanență acțiunile, raportându-le la tendințele globale, implicit cele regionale, a declarat viceprim-ministrul Valeriu Lazăr, care a prezidat şedinţa Colegiului.

Ce își propune Noua Strategie Energetică a Republicii Moldova?

Noua Strategie Energetică propune soluţii pentru probleme ce țin de eficiența energetică, sustenabilitatea sectorului, înglobarea surselor de energie regenerabile în sistemul energetic general și accesul la sisteme energetice moderne pentru populație. În rezultatul implementării acestei strategii Republica Moldova va beneficia de o piață energetică modernizată și concurențială, pregătită pentru integrarea în piața europeană și beneficiară a aceluiași model de sustenabilitate.

Viceprim-ministrul Valeriu Lazăr, ministru al Economiei, a precizat că Guvernul Republicii Moldova îşi propune atât întărirea bidirecţională a conexiunilor de transport pentru consolidarea statutului de ţară de tranzit pentru energia electrică şi gazele naturale, cât şi consolidarea si valorificarea comercială deplină a capacităţii interne de generare a energiei electrice. Ministrul Economiei a adăugat că autorităţile îşi propun atragerea companiilor puternice, experimentate în furnizarea gazelor naturale, acordând prioritate partenerilor tradiţionali, prin acţiuni de consolidare prin integrare orizontală, iar obiectivul major este modernizarea capacităţilor de generare a energiei electrice şi termice pentru acoperirea necesităţilor interne şi exportul acesteea spre ţările din Balcani.

Obiectivul Strategiei este furnizarea unei îndrumări concrete în vederea dezvoltării sectorului energetic în Republica Moldova în scopul de a susţine creşterea economică şi bunăstarea socială. Astfel, în Strategie s-a identificat viziunea strategică şi oportunităţile strategice ale ţării în cadrul mediului energetic în rapidă schimbare din regiunea Europei Centrale, de Est şi de Sud.

Strategia îşi propune realizarea priorităţilor pe problemele energetice ale ţării, care necesită soluţii rapide şi o reeşalonare a obiectivelor, conform unei agende realiste. Ca fundament al Strategiei sale, Republica Moldova a stabilit o opţiune clară de integrare în Uniunea Europeană şi în piaţa sa internă a energiei, valorificând, în accelaşi timp, potenţialul său de colaborare cu partenerii tradiţionali din Est.

Strategia are la bază trei obiective generale: securitatea aprovizionării cu energie; crearea pieţelor concurenţiale şi integrarea lor regională şi europeană şi durabilitatea mediului şi combaterea schimbărilor climatice.

Printre obiectivele strategice specifice, ce urmează a fi atinse în perioada anilor 2012-2030, sunt asigurarea siguranţei aprovizionării cu gaze naturale prin diversificarea căilor şi surselor de aprovizionare, a tipurilor de purtător (gaz convenţional, neconvenţional, LNG) şi prin depozite de stocare, concomitent cu consolidarea rolului Republicii Moldova de culoar de tranzit al gazelor naturale, consolidarea rolului Republicii Moldova de culoar de tranzit al energiei electrice, prin construcţia unor noi linii de interconexiune, conectarea la sistemul ENTSO-E şi consolidarea reţelei interne de transport al energiei electrice, crearea unei puternice platforme de generare a energiei electrice şi termice prin retehnologizare, încălzire centrală eficientă şi marketing performant, îmbunătăţirea eficienţei energetice şi creşterea utilizării surselor regenerabile de energie, asigurarea cadrului  legislativ, instituţional şi operaţional pentru o concurenţă reală,  deschiderea efectivă a pieţei, stabilirea preţului pentru energie în mod transparent şi  echitabil, integrarea pieţei energetice a Republicii Moldova în piaţa internă a UE, asigurarea cadrului instituţional modern şi competitiv pentru dezvoltarea industriei energetice.

Implementarea Strategiei va contribui la dezvoltarea durabilă a economiei naţionale, eficientizarea sectorului energetic şi crearea unei pieţe de energie transparente şi competitive. Strategia se referă la obiectivele, măsurile şi activităţile orientate spre atingerea unui complex energetic mai eficient, competitiv şi sigur, care să asigure, totodată, securitatea energetică a ţării, modernizarea infrastructurii energetice existente, îmbunătăţirea eficienţei energetice, utilizarea surselor regenerabile de energie şi integrarea pe piaţa energetică europeană.

Viceprim-ministrul Valeriu Lazăr a ţinut să menţioneze că această Strategie este un  document de viziune, care oferă răspunsuri la mai multe întrebări, iar implementarea Strategiei va da o altă anvergură schimbărilor în acest sector, vital pentru economia naţională. “Pentru noi e foarte important impactul social şi economic al respectivei Strategii, nu doar elaborarea unui conţinut foarte bun, la nivel teoretic, iar cea mai mare provocare pentru noi, de care va depinde amploarea efectului acestui document, este de fapt sustenabilitatea din partea consumatorilor casnici, dar şi a sectorului economic” a adăugat ministrul Economiei.

Photo: www.mec.gov.md

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ne-am mutat! Aici puteți accesa în continuare arhiva PPW. Click aici pentru noua versiune a Power&Politics World sau accesați adresa www.powerpolitics.ro/new