Securitatea cibernetică, prioritară pentru agențiile guvernamentale europene

Digitalizarea aduce schimbări majore pentru fiecare dintre noi, însă dincolo de nivelul individual la care ne putem raporta, tehnologia poate remodela economii și societăți în ansamblu. Potențialul de accelerare a progresului digital este uriaș, iar beneficiile, majore pentru oamenii, organizațiile și comunitățile care aleg să investească în inovație.

Însă creșterea gradului de utilizare a soluțiilor și a instrumentelor tehnologice modelează, așadar, și peisajul amenințărilor cibernetice.

Infrastructura digitală este în mare măsură deținută și operată de companii private, iar cadrul de reglementare este făcut de guverne si instituții internaționale. Microsoft crede într-o colaborare strânsă cu sectorul public și într-o abordare multilaterală pentru diverși actori privați și instituționali, pentru a asigura cel mai înalt nivel de securitate cibernetică pentru societate.

La nivelul Uniunii Europene, transformarea digitală este unul dintre principalii piloni din Mecanismul de Redresare și Reziliență (The Recovery and Resilience Facility – RRF), iar îndeplinirea țintelor vizate de acesta este importantă pentru creșterea economică viitoare, nu doar a României, ci și a celorlate state din Europa. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *