Programul Naţional pentru Eficienţă Energetică 2011-2020 – Republica Moldova

September 2, 2012

I. Introducere

Proiectul Programului Naţional pentru Eficienţă Energetică 2010-2020 este elaborat în vederea implementării prevederilor Strategiei energetice a Republicii Moldova până în anul 2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.958 din 21.08.2007, Legii privind eficienţa energetică nr.142 din 02.07.2010, Legii energiei regenerabile nr.160 din 12.07.2007, Legii pentru aderarea la Tratatul Comunităţii Energetice nr.117-XVIII din 23.12.2009.

Prezentul Program Naţional pentru Eficienţă Energetică (în continuare „program” sau „PNEE”) stabileşte politicile şi acţiunile prioritare a fi implementate în perioada 2011-2020 pentru a răspunde provocărilor creşterii preţului energiei, dependenţei de importul de resurse energetice şi impactului sectorului energetic asupra schimbărilor climatice.

Întrucât importanţa factorului uman în reducerea consumului de energie este incontestabilă, PNEE propune Strategia Naţională de Comunicare în anexa nr.1, subliniind necesitatea  desfăşurării campaniilor tematice de sensibilizare a publicului pentru a încuraja cetăţenii să folosească energia în mod raţional şi să adopte, în cunoştinţă de cauză, decizii de procurare a serviciilor comunale, materialelor de construcţii, locuinţelor, aparatelor de uz casnic şi a produselor cu impact energetic.

Documentul integral poate fi accesat aici.

One response to “Programul Naţional pentru Eficienţă Energetică 2011-2020 – Republica Moldova”

  1. […] şi termice prin retehnologizare, încălzire centrală eficientă şi marketing performant, îmbunătăţirea eficienţei energetice şi creşterea utilizării surselor regenerabile de energie, asigurarea cadrului  legislativ, […]

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Ne-am mutat! Aici puteți accesa în continuare arhiva PPW. Click aici pentru noua versiune a Power&Politics World sau accesați adresa www.powerpolitics.ro/new